مبارزه با آمریکا، نسبت به اسرائیل اولویت دارد

تحلیل تی‌وی، تحلیل «دکتر محمدهادی همایون»، استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) پیرامون اولویت مقابله با آمریکا نسبت به اسرائیل:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©